CPIR lider w branży prowadzący skład podatkowy.

Skład podatkowy – istotny element w branży energetycznej
30 sierpnia 2023

CPIR lider w branży prowadzący skład podatkowy.

CPIR jest liderem w branży akcyzowej, prowadząc wyspecjalizowany skład podatkowy, który zapewnia zakup olejów Mobil (oprócz olejów silnikowych) w procedurze zwolnienia lub zawieszenia akcyzy.

Mamy zaszczyt poinformować, że CPIR uzyskał uprawnienia do prowadzenia Składu Podatkowego w 2004r. Rodzaj wyrobów akcyzowych w ramach otrzymanego zezwolenia to:

  • l) Oleje smarowe, pozostałe oleje 2710 1971
  • 2) Oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90
  • 3) Preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403

To pozwala nam dostarczać naszym klientom oleje bez dodatkowych opłat podatkowych.

Identyfikatory akcyzowe:

  • Numer akcyzowy CPIR: PL39100113202

Jak korzystać z procedury zakupu olejów bez podatku akcyzowego?

  • Rejestracja w CRPA za pośrednictwem platformy PUESC2.
  • Prowadzenie dokładnej ewidencji produktów akcyzowych.
  • Potwierdzenie odbioru produktów za pomocą załączonego „dokumentu dostawy” (DD) lub jego elektronicznej wersji (E-DD).

Ważne informacje o akcyzie na oleje smarowe:

Oleje smarowe z kodami CN 27101981 do 27101999 podlegają opodatkowaniu akcyzowym. Są one klasyfikowane jako produkty energetyczne, z opłatą w wysokości 1.180,00 PLN/1000 l. Istnieją jednak wyjątki, określone przez Ministerstwo Finansów, które umożliwiają zwolnienie z podatku akcyzowego pod pewnymi warunkami.

Prowadzenie składu akcyzowego przez CPIR podlega rygorystycznym standardom i kontrolom, co potwierdza naszą renomę w sektorze produktów akcyzowych. To przekłada się na pewność i bezpieczeństwo dokonywanych przez naszych klientów zakupów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym blogu.

#AkcyzaBezProblemów #CPIRZaawansowaneRozwiązania #BezpieczneZakupyAkcyzowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *