Skład Podatkowy

Firma Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. z o.o. posiada uprawnienia składu podatkowego od 2004 r. o numerze akcyzowym PL39100113202.

Składem podatkowym jest takie miejsce, które zostało uznane za skład podatkowy w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu administracji skarbowej.

Dlaczego akurat nam mogą państwo zaufać ?

Współpracujemy z jedną z największych spółek na świecie! Shell Polska Sp. z o.o. działa w Polsce od 1992 roku. Siedziba główna w naszym kraju znajduje się w Warszawie. Oprócz sieci stacji paliw na całym świecie, spółka jest jednym z największych producentów i importerów środków smarnych. Właśnie na tym aspekcie opiera się nasza współpraca z firmą Shell Polska Sp. z o.o.