Skład Podatkowy

Firma Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. z o.o. posiada uprawnienia składu podatkowego od 2004 r. o numerze akcyzowym PL39100113202.

Składem podatkowym jest takie miejsce, które zostało uznane za skład podatkowy w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu administracji skarbowej.

Dlaczego akurat nam mogą państwo zaufać ?

Współpracujemy z jedną z największych spółek na świecie! Shell Polska Sp. z o.o. działa w Polsce od 1992 roku. Siedziba główna w naszym kraju znajduje się w Warszawie. Oprócz sieci stacji paliw na całym świecie, spółka jest jednym z największych producentów i importerów środków smarnych. Właśnie na tym aspekcie opiera się nasza współpraca z firmą Shell Polska Sp. z o.o.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne.
LINK: ewnioski.biznes.gov.pl

Obowiązek rejestracji dotyczy cię jeśli np.:

 • prowadzisz skład podatkowy,
 • jesteś zarejestrowanym odbiorcą,
 • masz zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego,
 • kupujesz banderole podatkowe,
 • zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (np., gdy produkujesz leki, artykuły spożywcze, lub korzystasz z oleju opałowego lub gazu do celów opałowych),
 • wykonujesz czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy (np. benzen, toluen do produkcji farb i lakierów),
 • sprowadzasz wyroby akcyzowe i samochody osobowe z UE.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Rejestracji dokonaj przed dniem:
 • wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (także w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie), lub
 • wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (zużycie alkoholu do produkcji leków i wyrobów spożywczych, wykorzystywanie smarów itp),
 • dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje.

Gdzie załatwisz sprawę:

 1. Jeśli produkujesz lub używasz wyroby akcyzowe to zarejestruj się w tym urzędzie skarbowym, który jest właściwy ze względu na miejsce produkcji lub użycia tych wyrobów.
 2. Jeśli prowadzisz działalność na terenie właściwości różnych urzędów skarbowych, to zarejestruj się w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:
  • siedziby twojej firmy – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
  • zamieszkania – w przypadku osób fizycznych.
Wskazówka: jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w różnych miejscach, to możesz samodzielnie wybrać urząd skarbowy. W tym celu złóż druk AKC-R do dwóch urzędów skarbowych: do wybranego przez siebie urzędu oraz do urzędu, który był ci przypisany (w druku AKC-R zakreśl pole A.5.3).