Firma Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. z o.o. posiada uprawnienia składu podatkowego od 2004 r. o numerze akcyzowym PL39100113202

Rodzaj wyrobów akcyzowych w ramach otrzymanego zezwolenia to:
 • l) Oleje smarowe, pozostałe oleje 2710 1971
 • 2) Oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90
 • 3) Preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403
 • Korzyści wynikające ze skorzystania z Usługowego Składu Podatkowego:
 • – wyroby mogą być przemieszczone do składu podatkowego usługowego od dostawcy z innego kraju Unii Europejskiej,
 • — wyroby mogą być przemieszczone do krajowego składu podatkowego z usługowego składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez obowiązku zapłaty akcyzy przez dostawcę) na dokumencie e-AD,
 • – wysyłka do innych składów podatkowych
 • – wysyłka ze składu podatkowego do podmiotów zużywających

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne.
LINK: ewnioski.biznes.gov.pl

Obowiązek rejestracji dotyczy cię jeśli np.:

 • prowadzisz skład podatkowy,
 • jesteś zarejestrowanym odbiorcą,
 • masz zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego,
 • kupujesz banderole podatkowe,
 • zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (np., gdy produkujesz leki, artykuły spożywcze, lub korzystasz z oleju opałowego lub gazu do celów opałowych),
 • wykonujesz czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy (np. benzen, toluen do produkcji farb i lakierów),
 • sprowadzasz wyroby akcyzowe i samochody osobowe z UE.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Rejestracji dokonaj przed dniem:
 • wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (także w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie), lub
 • wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (zużycie alkoholu do produkcji leków i wyrobów spożywczych, wykorzystywanie smarów itp),
 • dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje.